Cena

Orientacyjne ceny za miesięczną obsługą:

 •  Księgi handlowe od 500 zł
 •  Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 120 zł
 •  Ryczałt ewidencjonowany od 100 zł
 •  Rozliczenia roczne:
 1. krajowe od 50 zł
 2. krajowe + zagraniczne od 100 zł
 •  Płace  30 zł. za osobę
 •  Kadry-Płace  50 zł. za osobę

Ceny  usług ustalane są w indywidualnym podejściu do klienta:

 • w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, 
 • ilości zatrudnionych pracowników,
 • ilości dokumentów i stopnia ich trudności.